MSFT及FB業績

先講FB,同GOOGLE情況一樣,完全無受疫情影響,完全同巿場預期相反,抵佢地兩隻股價爆升,前一日係GOOGLE出業績個時講,有暗示FACEBOOK應該標青,果真其然地好運,當然我無買到,有樣野要留意既係,下季度資本支出減少,反映公司對巿場看法還是慎重的,所以唔好太大期望,保持冷靜就好。

閱讀全文MSFT及FB業績